PHP smarty kurulumu

Önceki yazımda smarty framework’ün ne olduğunu açıklamıştım . Bu yazımda ise smarty framework kurulumu ve ilk örneğimizi yapacağız .

Buradaki linkten smarty framework son sürümünü indirelim ve zip içerisinden web sunucumuza yada localhosta sadece libs klasörünü çıkartalım .

Ardından aşağıdaki gibi klasör ve dosya yapımızı oluşturalım .

[php]

cache
config
libs
templates
templates_c
index.php

[/php]

Uyarı : Templates ve cache klasörleri yazma iznine sahip olmalıdır .

Ardından index.php sayfamızı açalım ve kodumuzu yazalım

[php]

<?php

// Smarty.class.php dosyasının tam yolu girilmek zorundadır aksi halde çalışmayacaktır .
require(‘libs/Smarty.class.php’);
$smarty = new Smarty();

$smarty->template_dir = ‘/templates’;
$smarty->compile_dir = ‘/templates_c’;
$smarty->cache_dir = ‘/cache’;
$smarty->config_dir = ‘/configs’;

$smarty->assign(‘merhaba_dunya’, ‘Merhaba Dünya’);
$smarty->display(‘index.tpl’);

?>

[/php]

Tema dosyamızı oluşturmamız gerekiyor . Bunun için templates klasörü altına index.tpl isimli bir dosya oluşturalım ve içerisine html ve smarty kodumuzu yazalım

[html]

<html>
<head>
<title>Rahimcan.com PHP ile smarty örneğidir .</title>
</head>
<body>
{$merhaba_dunya}
</body>
</html>

[/html]

Smarty ile ilk örneğimiz bu şekildedir . Kısaca açıklamak gerekirse ;

index.php dosyamızda smarty template ve cache klasörleri yollarını belirledir .
Ardından merhaba_dunya adında bir değişken tanımladık ve bu değişkene Merhaba Dünya yazısını atadık .
display fonksiyonu ile de değişkenimizi templates/index.tpl dosyamıza gönderdik . İlk örneğimiz burada son buldu .

Bundan sonraki yazımda php smarty ile veritabanı işlemlerine gözatacağız .