PHP str_replace kullanımı

Str_replace fonksiyonu PHP de en çok kullanılan hazır fonksiyonlardar biridir . Numaric yada AlfaNumaric karakterler üzerinde bir karekter , rakam yada harfi temizlemeye yarar .

Kullanımı ise ;

 

$domain = "rahimcan.com";
$temiz = str_replace(".net",".com",$domain);
echo $temizle;
// Kodun ekran çıktısı 
// rahimcan.net olacaktır .

Basit ve çok işlevsel bir fonksiyondur .