Smarty içerisinde ezSql sınıfı kullanımı

önceki yazılarda smarty ve ezSql ile alakalı bilgiler verip nasıl kurulduğunu ve kullanım örneklerini yaptık . Bu yazımda ise smarty tema moturu içerisinde ezSql veritabanı sınıfının nasıl kullanılacağına bakacağız .

Smarty Nedir ?

Smarty Kurulumu Nasıl Gerçekleştirilir ?

ezSql nedir ?

 

Önceki yazılarımda smarty ve ezSql classlarını ayrı ayrı anlattığım için kurulumu yapacağınızı varsayıyorum .

 

[php]

 

<?php

// Smarty ve ezSql sınıflarını projeye dahil ediyorum .

require(‘libs/Smarty.class.php’);
include_once "ezsql/shared/ez_sql_core.php";
include_once "ezsql/mysql/ez_sql_mysql.php";

// ezSql veritabanı bağlantısı gerçekleştiriyoruz .

$db = new ezSQL_mysql("root","password","veritabanı","localhost","UTF8");

$smarty = new Smarty;
$smarty->template_dir = ‘temalar’;
$smarty->compile_dir = ‘temalar_c’;
$smarty->cache_dir = ‘cache’;
$smarty->config_dir = ‘configs’;

// ezSql menuler isimli tablonun verilerini sonuclar isimli değişkene aktarıyoruz

$sonuclar = $db->get_results("SELECT * FROM menuler");

// sonuclar isimli değişkeni merhaba adında index.tpl sayfasına post ediyoruz .

$smarty->assign(‘merhaba’,$sonuclar);

$smarty->display(‘index.tpl’);

?>

&nbsp;

[/php]

 

 

[php]

// index.tpl

&nbsp;

<html>
<head>
<title>Rahimcan.com PHP ile smarty örneğidir .</title>
</head>
<body>
{foreach from=$merhaba item=sayfalar}
<a href="?{$sayfalar->id}">{$sayfalar->adi}</a> <br />
{/foreach}

</body>
</html>

&nbsp;

&nbsp;

[/php]