Yeni başlayanlar için C# en önemli konusudur tür dönüşümleri …

Aslında sadece C# için değil tüm programlama dillerinin en önemli ve temel bilinmesi gereken konusudur tür dönüşümleri . Web programlama dillerinde fazla dikkat edilmez  tür dönüşümlerine PHP ve Classic ASP ‘ den bahsediyorum ASP.NET ‘ te zorunludur .

Masaüstü uygulamalarda ise muhakkak değişkenin hangi türden olduğunu belirtmeliyiz . Belirtmessek ne olur derseniz programımız şişer , olmayacak yerde kesilir ve bellekte fazla yer ayırmış oluruz bu da programımızın kırılgan yapıya sahip olmasını sağlayacaktır .

Sonucu ise = temiz , stabil program yazılmamış olacaktır .

Tek karakter bilgisini tutacağımız değişkenlerin türünü string yaparsak olur ama önerilen byte veri türüdür ve bellekte 8 bitlik alan ayrılır .

Tür dönüşümlerinin en önemli olduğu alan parasal işlemlerdir . int tipinde tanımladığımız değişkene virgüllü ( 15,29 ) gibi bir değer aktarılmaya çalışırsak program hata verecektir . Virgüllü değerleri decimal yapmak mantıklıdır .

Aşağıda PHP ve C#.NET Dilleri için gerekli tüm dönüşümlerini veriyorum . İyi tanımlanan değişkenler her zaman programınıza hız katacaktır .

PHP

Tamsayı                     (Integer): 5,124, 9834 gibi

Çift                                 (Double): 3,567 gibi

Alfanümerik           (String): “Reşit” gibi

Mantıksal                  (Boolean): doğru (true)/yanlış (false) gibi

Nesne                           (Object)

Dizi                                (Array)

 

 

C#.NET

C# taki adı CTS Karşılığı Açıklama Max ve Min aralık yada değeri
sbyte System.Byte 8 bit işaretli tamsayı -128 : 127
short System.Int16 16 bit işaretli tamsayı -32.768 : 32.767
int System.Int32 32 bit işaretli tamsayı -2.147.483.648 : 2.147.483.647
long System.Int64 64 bit işaretli tamsayı -9.223.372.036.854.775.808 : -9.223.372.036.854.775.807
byte System.Byte 8 bit işaretsiz tamsayı 0 : 255
ushort System.UInt16 16 bit işaretsiz tamsayı 0 : 65.535
uint System.UInt32 32 bit işaretsiz tamsayı 0 : 4.294.967.295
ulong System.UInt64 64 bit işaretsiz tamsayı 0 : 18.446.744.073.709.551.615
float System.Single 32 bit tek kayan sayı +yada – 1,5*10-45 : + ya da – 3,4*1038
double Sytem.Double 64 bit çift kayan sayı +yada – 5*10-324 : + ya da – 1,7*10308
decimal System.Decimal 128 bit ondalıklı sayı +yada – 1,5*10-28 : + ya da – 7,9*1028
bool System.Boolean true ya da false
char System.Char Karakterleri temsil eder 16 Unicode karakterleri